នាយកដ្ឋាន អប់រំបរិស្ថាន

តួនាទី និងភារកិច្ច
ដូចមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ១៣៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦អគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថានជាសេនា ធិការឱ្យក្រសួង បរិស្ថានក្នុងការគ្រប់គ្រង នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថាន មានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចជា រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ផែនការ ថវិកា សម្របសម្រួល និងពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយអប់រំ បរិស្ថានជាតិ ទាំងការអប់រំក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធ ក្នុងការសម្រេចបាននូវការងារអប់រំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយ ចីរភាព ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការបញ្ជ្រាបការអប់រំបរិស្ថានទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងក្នុង ប្រព័ន្ធ និងក្រៅប្រព័ន្ធ។

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

នាយកដ្ឋានអប់រំបរិស្ថានមានការិយាល័យចំណុះចំនួន ៥៖
-ការិយាល័យរដ្ឋបាល ផែនការ និងហរិញ្ញវត្ថុ
-ការិយាល័យអប់រំបរិស្ថានក្នុងប្រព័ន្ធ
-ការិយាល័យអប់រំបរិស្ថានក្រៅប្រព័ន្ធ
-ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ចំណេះដឹងបរិស្ថាន
-ការិយាល័យបណ្តាញការងារអប់រំបរិស្ថាន និងសហប្រតិបត្តិការ

អង្គការលេខ

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង