អគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានបរិស្ថាន

ដូចមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ១៣៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦អគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបរិស្ថានជាសេនាធិការឱ្យក្រសួងបរិស្ថានក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្ន័យបរិស្ថានិងដឹកនាំសម្របសម្រួលការងារអប់រំបរិស្ថាននិងការផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថានព្រមទាំងចាត់ចែងពិធីសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងបរិស្ថាន។ អគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹង និងព័ត៌មានបរិស្ថានមាន ០៥ នាយកដ្ឋានជាសេនាធិការ៖
១. នាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
២. នាយកដ្ឋាន អប់រំបរិស្ថាន
៣. នាយកដ្ឋាន សេវាកម្មព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត
៤. នាយកដ្ឋាន ព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថាន
៥. នាយកដ្ឋាន រង្វាន់ និងលើកទឹកចិត្ត

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុកជាឯកសារ ពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

លោក រ៉ាត់ សិដ្ឋ

អគ្គនាយករង

លោក ងួន គង់

អគ្គនាយករង

លោកបណ្ឌិត ឈុន វណ្ណៈ

អគ្គនាយករង

លោកស្រី ងិន លីណា

អគ្គនាយិការរង

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង