អគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថាន

ដូចមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យលេខ ១៣៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦អគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថានជាសេនា ធិការឱ្យក្រសួង បរិស្ថានក្នុងការគ្រប់គ្រង និងសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពារបរិស្ថាន។ អគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថានមានចំនួន ០៨ នាយកដ្ឋានជាសេនាធិការ៖
១. នាយកដ្ឋាន រដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
២. នាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រងគុណភាពខ្យល់ និងសម្លេង
៣. នាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រងគុណភាពទឹក
៤. នាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រងសំណល់រឹង
៥. នាយកដ្ឋាន គ្រប់គ្រងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់
៦. នាយកដ្ឋាន វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន
៧. នាយកដ្ឋាន អធិការកិច្ច និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់
៨. មន្ទីរពិសោធន៍

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

លោក ឡុង រិទ្ធិរក្ស

អគ្គនាយករង

លោក កុច សុវាទ

អគ្គនាយករង

លោក សុខ ខាំភូ

អគ្គនាយករង

ទំនាក់ទំនងក្រសួង

អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

info@moe.gov.kh

(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540

ផែនទីក្រសួង