ញត្តិថ្កោលទោសទណ្ឌិត សម រង្សី ដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់ខេត្តខ្មែរចំនួន ៤ ឱ្យទៅវៀតណាមសេរីតំណាងដោយឈ្មោះ កុក សរ

148
ចែករំលែក