ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី ការរំសាយដែនជម្រកសត្វព្រៃស្នួល ស្ថិតក្នុងខេត្តក្រចេះ និងការរំសាយដែនជម្រកសត្វព្រៃរនាមដូនសំ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

709

ទាញយក (PDF, 858KB)

ចែករំលែក