ទំព័ររដ្ឋមន្ត្រី

សកម្មភាពរដ្ឋមន្ត្រី

កិច្ច​ប្រជុំ​អន្តរ​ក្រសួង​ស្តី​ពី​ការពិនិត្យ និង ផ្តល់យោបល់​លើរបាយការណ...

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន មានបើក​កិច្ច​ប្រជុំ​អន្តរ​ក្រសួង​ស្តី​ពី​ការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូង សម្រាប់ គម្រោងស្ដារឡើងវ...

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី ការ​​​លើក​​​កម្ពស់​​​យល់​​​ដឹងការវាយ​​​តម្ល...

ទន្លេបាសាក់២៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ ដោយចីរភាព បានរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពី "ការលើកកម្ពស់យល់ដឹងការវាយតម្លៃបរិស្ថានជា យុទ្ធសាស្ត្រ" ក្រោមអធិ...

ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​បរិស្ថាន ទទួល​ជួប​សវន​ការ​ជាមួយ​ប...

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន អមដោយឯកឧត្តមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបរិស្ថានជាច្រើនរូបទៀត បានទទួលជួបសវនការជាមួយប្រតិភូមកពីក្រសួងបរិស្ថ...

កិច្ច​ប្រជុំ​អន្តរ​ក្រសួង​​ស្ដីពី​ការ​ពិនិត្យ និង​ផ្ដល់​យោបល់​លើ​របាយក...

នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី១៣ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​ទីស្ដីការ​ក្រសួងបរិស្ថាន មាន​បើក​កិច្ចប្រជុំ​អន្តរ​ក្រសួង​​ស្ដីពី​ការ​ពិនិត្យ និង​ផ្ដល់​យោបល់​លើ​របាយការណ៍​វាយ​តម្លៃ​ហេតុ​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន និង​សង្គម​ដំបូង សម្រាប់...

កិច្ច​ប្រជុំ​អន្តរ​ក្រសួង​ស្តី​ពី​ការ​ពិនិត្យ និង​ផ្តល់​យោបល់​លើ​របាយ​...

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ នៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាន បានបើកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្តីពីការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញ (ESIA) សម្រាប់គម្រោងវិនិយ...

កិច្ច​ប្រជុំ​អន្តរ​ក្រសួង​ស្តីពី​ការ​ពិនិត្យ និង​ផ្តល់​យោបល់​លើ​របាយ​ក...

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នាវេលាព្រឹកម៉ោង ០៨៖៣០នាទី  នៅទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថានមានបើកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងស្តីពីការពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើរបាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមពេញលេញ (ESIA) ស...