នាយកដ្ឋាន សេដ្ឋកិច្ចបៃតង

តួនាទី និងភារកិច្ច
នាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចបៃតង មានតួនាទី និងភារកិច្ចដូចជា រៀបចំសេចក្តីព្រាងគោល នយោបាយ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត ផែនការថវិកា សកម្មភាព កម្មវិធី និងគម្រោងនានា ដើម្បីគាំទ្រមាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍ បៃតង ព្រមទាំងពិនិត្យតាមដាន វាយតម្លៃ និងធ្វើរបាយការណ៍ជាប្រចាំ សម្របសម្រួលការសិក្សាស្រាវជ្រាវ អំពីផលប៉ះពាល់ និងអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងនៃសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ មកលើសេដ្ឋកិច្ច បរិស្ថាន សង្គម និងវប្បធម៌ ក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ និងវិធានការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការ អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតងផងដែរ។

(សូមមេត្តាចូលអានសេចក្តីលម្អិតនៃអនុក្រឹត្យនេះ នឹងទាញទុក ជាឯកសារពីក្នុងប្រអប់ ច្បាប់ និងឯកសារគតិយុទ្ធ (អនុក្រឹត្យ)

នាយកដ្ឋានមានការិយាល័យចំនួន ៥៖

-ការិយាល័យរដ្ឋបាល ផែនការ និងហិរញ្ញវត្ថុ
-ការិយាល័យគោលនយោបាយ និងបរិធានសេដ្ឋកិច្ច
-ការិយាល័យរចនាបថការរស់នៅដោយចីរភាព
-ការិយាល័យស្តង់ដារបរិស្ថានបៃតង និងការប្រើប្រាស់និងការផលិតដោយចីរភាព
-ការិយាល័យជំរុញស្លាកសញ្ញា និងវិញ្ញាបនបត្របៃតង


អង្គការលេខ

ទំនាក់ទំនង
អគារមរតកតេជោ ដីឡូលេខ៥០៣ ផ្លូវកៅស៊ូអមមាត់ទន្លេបាសាក់ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ
info@moe.gov.kh
(+855) 23 213 908
(+855) 23 220 369
ទូរសារ: 023 212 540
video

ហេតុបាន​ជាត្រួូវ​ធ្វើ EIA ហើយ EIA មាន​សារៈសំខាន់​យ៉ាងណា? (មាន​វី​ដេ​អូ...

អនុក្រឹត្យលេខ៧២ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៩ ស្តីពីកិច្ចដំណើរការវាយតំលៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន ឬហៅថា EIA មានសារៈសំខាន់ណាស់ ដោយបានជម្រុញនូវរាល់គម្រោងវិនិយោគ រួមទាំងគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈផងដែរឱ្យធ្វើ...